Πλύσιμο φωτοβολταϊκών πάνελ

Καθαρισμός εγκατεστημένων Φ/Β πλαισίων


πλύσιμο φβ πάρκου Για την εργασία αυτή διαθέτουμε απιονιστή, δεξαμενές νερού (χωρητικότητας 5 τόνων η κάθε μια) και τα κατάλληλα οχήματα για την μεταφορά τους στο Φ/Β πάρκο. Ο καθαρισμός των Φ/Β πλαισίων πραγματοποιείται με απιονισμένο νερό με έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους ανάλογα το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά του Φ/Β πάρκου:


Τρόποι καθαρισμού


Χειροκίνητα

με ειδικές αντλίες με παροχή από τις δεξαμενές απιονισμένου νερού και κατάλληλες βούρτσες για τον καθαρισμό των Φ/Β πλαισίων.

Με αυτόματο μηχάνημα

Με υδραυλικό αυτόματο μηχάνημα (με PLC) που φέρει βούρτσα καθαρισμού με αισθητήρες η οποία προσαρμόζεται αυτόματα πάνω στην επιφάνεια των Φ/Β πλαισίων και τα προστατεύει σε περιπτώσεις εδαφικών και λοιπών ανωμαλιών.