Προφίλ

ΕγκαταστάσειςΑντικείμενο ενασχόλησης

Τα αντικείμενα της εταιρίας MECATRACKER είναι η κατασκευή κινούμενων φωτοβολταϊκών βάσεων, η κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, η αποψίλωση-καθαρισμός εξωτερικών βιομηχανικών χώρων και το πλύσιμο των πάνελ στα φωτοβολταϊκά πάρκα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε πάρκα που είναι εγκατεστημένα είτε στο έδαφος είτε σε στέγη (οικιακές και βιομηχανικές) και παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για έργα οποιασδήποτε ισχύος και υλοποιημένα με οποιοδήποτε εξοπλισμό της αγοράς (με σταθερές βάσεις στήριξης, με συμβατικά φωτοβολταϊκά πλαίσια, με thin film κτλ).

Συνοπτικά οι εργασίες μας περιλαμβάνουν την αποψίλωση της βλάστησης στο αγροτεμάχιο του έργου και διατήρηση του σε επιθυμητό ύψος και τον καθαρισμό των φωτοβολταϊκών πλαισίων.

Οι εργασίες εκπονούνται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό που εργάζεται σ’ αυτόν τον τομέα πάνω από τρία έτη και εκπαιδεύεται συνεχώς πάνω σε νέα μέσα και σύγχρονες μεθόδους συντήρησης. Χρησιμοποιούμε μέσα καθαρισμού ειδικά σχεδιασμένα για εφαρμογή σε φωτοβολταϊκά πάρκα (όπως αυτόματες βούρτσες, απιονιστές, ειδικά οχήματα και μέσα μεταφοράς δεξαμενών, χορτοκοπτικά μηχανήματα κ.ά.) πολλά από τα οποία είναι διαθέσιμα μόνο στο εξωτερικό και τέλος διαθέτουμε εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας για την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση (θερμοκάμερες, όργανα μέτρησης κ.ά.)

Μηχανήματα