Αποψίλωση 14 MW / Θεσσαλονίκη

  • Συντήρηση φωτοβολταικού σταθμού με κούρεμα χώρτων και πλύσιμο πάνελ.
  • Συντήρηση φωτοβολταικού σταθμού με κούρεμα χώρτων και πλύσιμο πάνελ.
  • Συντήρηση φωτοβολταικού σταθμού με κούρεμα χώρτων και πλύσιμο πάνελ.
  • Συντήρηση φωτοβολταικού σταθμού με κούρεμα χώρτων και πλύσιμο πάνελ.
  • Συντήρηση φωτοβολταικού σταθμού με κούρεμα χώρτων και πλύσιμο πάνελ.
  • Συντήρηση φωτοβολταικού σταθμού με κούρεμα χώρτων και πλύσιμο πάνελ.
  • Συντήρηση φωτοβολταικού σταθμού με κούρεμα χώρτων και πλύσιμο πάνελ.